Warning: Creating default object from empty value in /home/dvoogled/public_html/lib/plugins.class.php on line 132

Warning: Creating default object from empty value in /home/dvoogled/public_html/lib/plugins.class.php on line 132
Dvoogled - Hrvatski besplatni open direktorij- Dodaj Url - Link

Drugi linkovi u ovoj kategoriji
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost
  Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sli?nih aktivnosti u podru?ju o?uvanja, održivog korištenja, zaštite i unapre?ivanja okoliša te u podru?ju energetske u?inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 • Hrvatski fond za privatizaciju
  O fondu, pravni okvir, tijek privatizacije, mogu?nost ulaganja, portfelj HFP-a, oglasi, odnosi s javnoš?u i linkovi.
 • Hrvatska agencija za telekomunikacije
  Zakoni i pravilnici s podru?ja telekomunikacija i radiokomunikacija, popis hrvatskih norma, obrasci za razne zahtjeve, popisi davatelja usuga i koncesionara, frekvencijski planovi RH za radio i televiziju.
 • Državni zavod za statistiku
  Priop?enja, kalendari, publikacije te popisi stanovništva.
 • Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a RH
  Organizacija ?iji je glavni i jedini cilj zastupanje interesa i zaštita prava svih zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova.